Sugandha Basmati Rice Varities

SUGANDHA WHITE PARBOILED (SADDLE) Basmati RICE

We are a renowned entity engaged in supplying the best quality stock of Sugandha White Sella Rice with long lasting aroma. Properly milled and cleaned for retaining the aroma and nutrients, the sella rice is processed and polished. The rice is easy to cook and digest with low level of carbohydrates. We carefully pack the rice in moisture proof and excellent quality materials.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

 • Սպիտակ գույնի
 • Rich taste
 • Long shelf life

հստակեցում:

 • Length of Rice: 7.8 mm Max.
 • վնաս & գունազերծված: Զրո
 • սեւ հատիկներ: Զրո
 • ԱԳ Matter: Զրո
 • համ: Sweet
 • խոնավություն: 12% առավելագույնը
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

SUGANDHA GOLDEN PARBOILED (SADDLE) Basmati RICE

In the entire market, this Sugandha Golden Sella Rice is highly acclaimed for its aromatic nature. The golden sella rice is widely used for preparing a variety of cuisines both Indian and continental. We offer this sella rice to clients in varied packaging options to meet their diverse needs. Our clients can get this rice from us at competitive price.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

 • Length of Rice: 7.8 mm Max.
 • վնաս & գունազերծված: Զրո
 • սեւ հատիկներ: Զրո
 • ԱԳ Matter: Զրո
 • համ: Sweet
 • խոնավություն: 12% առավելագույնը

հստակեցում:

 • Length of Rice: 7.8 mm Max.
 • վնաս & գունազերծված: Զրո
 • սեւ հատիկներ: Զրո
 • ԱԳ Matter: Զրո
 • համ: Sweet
 • խոնավություն: 12% առավելագույնը
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

SUGANDHA BASMATI RAW RICE

Մեր բարձր- quality stock of Traditional Sugandha Basmati Rice is highly preferred for its excellent purity. The rice grains are completely free from harmful chemicals, pesticides, food enhancers and artificial colors. Highly aromatic in nature, this traditional basmati rice has long uniform grains that are non- sticky once cooked. Our clients can get this basmati rice from us in varied specifications and packaging options at competitive prices.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

 • Հեշտ է մարսել
 • Exotic taste
 • Rich flavour

Commodity: Suganda White Raw Basmati Rice

հստակեցում:

 • Length of Rice: 7.53 mm Max.
 • վնաս & գունազերծված: Զրո
 • սեւ հատիկներ: Զրո
 • ԱԳ Matter: Զրո
 • համ: Sweet
 • խոնավություն: 12% առավելագույնը
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

SUGANDHA WHITE STEAM BASMATI RICE

Sugandha White steam Rice is the most widely used staple food in India. High in demand in residential as well as commercial kitchens including hotels, canteens and restaurants, this white rice is the best accompany for Indian curries. The rice grains are lustrous white in color and assured to be completely free from foreign impurities. In the entire market, our white rice is hygienically packed for long shelf life.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

 • Exotic aroma
 • Mouth watering taste
 • Երկար Գրքերի կյանքը

Commodity: Sugandha White Raw Basmati Rice

հստակեցում:

 • Length of Rice: 7.8 mm Max.
 • վնաս & գունազերծված: Զրո
 • սեւ հատիկներ: Զրո
 • ԱԳ Matter: Զրո
 • համ: Sweet
 • խոնավություն: 12% առավելագույնը
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796