PR-11 VARITIES

PR-11 PARBOILED (SADDLE) RICE

The provided PR 11 Sella Rice is applauded for its rich carbohydrate content and non sticky after cooking. Under our experts’ guidance, this rice is processed and cleaned with the aid of modern machines. Further, the offered PR 11 Sella Rice is demanded in restaurants, hotels and other food points preparing biryani, pulao, khichdi etc

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

 • Rich in carbohydrate
 • Ոչ կպչուն հետո cooking
 • Uniform grain size

հստակեցում:

 • Կոտրված (2 /3 basis of average length): 5% max
 • Average Length: 6.80- 6.95 mm Max
 • վնաս & Discolored: 2% max
 • սեւ հատիկներ: 1% max
 • ԱԳ Matter: 1% max
 • Paddy Kernels: 0.5% max
 • խոնավություն: 14% առավելագույնը
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

PR -11 STEAM RICE

This Indian Non Basmati Rice is highly acclaimed in the commercial as well as residential kitchens. Contain no foreign impurities, the rice grains are non- sticky and fluffy once cooked. Easy to cook and digest, the rice is processed and polished under controlled and hygienic condition of the unit. We make sure to carefully pack the basmati rice in food grade materials.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

 • Rich in taste
 • High nutritional content
 • Long shelf life

TECHNICAL SPECIFICATION:

 • Average Length Long Grain: 6-6.4 mm
 • խոնավություն: 14% max
 • Damaged and Discolored: 2% max
 • ԱԳ Matter: 1% max
 • Paddy Kernels: 0.5% max
 • սեւ Grain: 1% max
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

PR-11 RAW RICE

Մեր բարձր- quality stock of Rice Grain is easy to cook and digest. The grains are uniform in lengths and colors. Polished to have a clear white color, the grains are widely used to prepare a variety of cuisines. Our highly experienced team sternly inspects the purity and quality of the rice before the final delivery in market. We offer these grains to clients at competitive price.

TECHNICAL SPECIFICATION:

 • Average Length: 6.80- 6.95 mm Max
 • վնաս & Discolored: 2% max
 • սեւ հատիկներ: 1% max
 • ԱԳ Matter: 1% max
 • Paddy Kernels: 0.5% max
 • խոնավություն: 14% առավելագույնը
 • խուզեք Տարի: Current
 • Origin: India

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796