Ponni parboiled Ռայսը

Ponni parboiled Ռայսը

By keeping up strict generation strategy we have accomplished high position among rice suppliers. contains magnesium; one measure of cooked long Ponni Parboiled Rice darker rice includes 84 mg of magnesium. Matured well for a traverse of 1 to 2 years for flawlessness.

Հիմնական կետերը :

  • Rich in powerful antioxidants, it assists in fighting against the damage grounded by free radicals.
  • Contains the antioxidant enzyme that gives oxidation damage protection to the cells during the energy production.
  • Assists in regulating the healthy bowel functioning.
  • Optimal source of selenium that is immensely advantageous for maintaining the heart health

 

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796