Organic Pusa White Raw Basmati Rice

Organic Pusa White Raw Basmati Rice

Organic Pusa White Raw Basmati Rice includes less starch so natural to process. After dark colored rice Sona masuri is best quality rice because of less starch and effortlessly edibility. It is utilized for sweet dishes and every day rice cooking. Dousing time is 20-30min and one and half container water for one glass rice is required amid cooking.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

  • Հեշտ է մարսել
  • Rich in taste
  • High source of carbohydrate

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796