IR-64

IR 64 White Rice

We are a major IR 64 White Rice exporter & supplier in the market, and meeting the basic as well as special food requirements of our customers. The Rice is excellent in terms of grain length, color, texture and purity. Also, we offer it in quality moisture-proof packaging to continue its real aroma and purity. The IR 64 White Rice is known for its real aroma and good taste, and used in assorted savory dishes. In order to serve our customers with the best, we keep up with hygienic processing, safe packaging, global standards and reasonable cost.

KEY FEATURES:

  • Naturally Rich Flavor
  • Միջին Grain Length
  • High Purity
  • Free From Foreign Matter

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796